• DALIŞ BRIFINGI
 • DALIŞ LİMİTLERİNİN AÇIKLANMASI
 • GEREKLİ MALZEMELERİN KONTROLÜ
 • HAVUZ EĞİTİMLERİ
 • MALZEME HAZIRLIĞI
 • GÖRÜNÜR İŞARETLERİN ANLATILMASI
 • DALICI KONTROL
 • ROTA SEÇİMİ
 • İNTİKAL DERİNLİĞİ
 • DALIŞ ACİL DURUMLARININ ANLATILMASI
 • CİHAZ SAKLAMA ŞEKİLLERİ
 • GECE DALIŞI
 • STANDBY DALGIÇLARIN BELİRLENMESİ
 • DE-BRIEF (GERİ BESLEME)

NOT: BU EĞİTİMLER KURUMLSAL EĞİTİMLERDİR)

Galeri